1672

Grevskabet Frijsenborg oprettes af greve Mogens Frijs

1693

Det oprindelige Frijsenborg bygges. Grevskabet var i 1700-tallet en af de største i Danmark og strakte sig over 4 amter med et areal på 450 km2, hvortil der hørte 42 kirker.

1864-69

1864-69

Det nuværende Frijsenborg bygges på fundamenterne af den oprindelige bygning. Arkitekt Ferdinand Meldal. Nyrenæssance stil. Bygherre lensgreve Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs. Konseilspræsident og udensrigsminister 1865-70. Havde 4 børn, hvoraf greve Mogens Frijs arvede Frijsenborg.

1864-69