Om Wedellsborg

Grevskabet Wedellsborg blev oprettet 1672 – men de ældste murværker på godset stammer fra ca. år 1500.

Velkommen til Wedellsborg!

Om Wedellsborg

Wedellsborg gods ligger i Ejby på Fyns vestside.

Godset stammer helt tilbage til år 1500, hvor det dengang gik under navnet Iversnæs.

Wedellsborg-navnet kom først til, da Wilhelm Friedrich von Wedel overtog godset i 1672 og oprettede grevskabet, som stadig står i dag.

Den nuværende lensgreve, Bendt Wedell, overtog godserne i 1982 i en alder af bare syv år. 

media-image

Wedellsborg i korte træk

Frijsenborg og Wedellsborg udgør til sammen en moderne land- og skovbrugsvirksomhed, som breder sig ud over 8797 ha.

På Wedellsborg er landbrugsarealet næsten dobbelt så stort som på Frijsenborg, mens der omvendt er mest skov på Frijsenborg – som også inkluderer virksomhedens egen planteskole.

Wedellsborg er en af landets ældste slægtsbesiddelser, nedarvet siden det 17. århundredes begyndelse.

 

Læs om Frijsenborg
  • 1672 ÅR Grevskabet oprettes
  • 1958 - 59 ÅR Samdrift for første gang

Wedellsborgs værdier

Vores to godser beskæftiger hver dag 63 medarbejdere, som er fordelt på vores mange forskellige afdelinger inden for land- og skovbrugjagtvæsenet, bygningsvedligeholdelse, biogasvaretagelse, administration og vores planteskole.

På Wedellsborg fylder især landbruget i vores daglige arbejdsliv.

Og vi går højt op i at føre virksomhed på en socialt ansvarlig måde – og på en måde, der gør, at vores medarbejdere møder op med et smil på læben hver morgen.

Det gør vi bl.a. ved at have fokus på høj kvalitet, dyrevelfærd og en god arbejdskultur med loyale og arbejdsomme kolleger.

Frijsenborg og Wedellsborg er to historiske huse, som udgør en del af den danske kulturarv.

 

Har du nogle spørgsmål?

Tag fat i en af vores distriktledere, og få hjælp til det, du har brug for.

Wedellsborg Godskontor

Wedellsborg -

info@wedellsborg.dk

64 78 10 03