Landbrug

Wedellsborg og Frijsenborg udgør én stor, moderne land- og skovbrugsvirksomhed med nytænkende og nutidige værdier.

Frijsenborg Herregårdskyllinger Vores værdier
  • 1400 HA Frijsenborg
  • 1250 HA Wedellsborg
  • 2650 HA Samlet landbrugsareal

To slags landbrug med samme opbygning

Læs om vores historie

Landbruget på de to godser omfatter 2650 ha

– 1250 ha er Wedellsborgs, 1400 ha ved Frijsenborg.

Produktionsstruktureren er ens begge steder og ledes ligeledes under samme organisatoriske opbygning.

I landbruget er boniteten varierende, og næsten alle jordtyper er repræsenteret.

På Wedellsborg er hovedparten middelsvær til svær lerjord, mens der på Frijsenborg er let til middelsvær lerjord.

media-image

Produktionen koncentrerer sig hovedsageligt om planteavl

Frijsenborgs og Wedellsborgs landbrugsproduktion består hovedsageligt af planteavl i form af korn, frø og raps.

Landbruget omkredser og foregår på begge godser og beskæftiger til dagligt 9 medarbejdere i alt.

Vi producerer også kyllinger

Har du nogle spørgsmål?

Henvendelse kan rettes til:

Christian Ejby

Frijsenborg - Driftsleder

ce@frijsenborg.dk

+45 40 46 19 53

Henrik Galsgaard

Wedellsborg - Inspektør

hg@wedellsborg.dk

+45 21 95 16 10