Det oprindelige Frijsenborg bygges. Grevskabet var i 1700-tallet en af de største i Danmark og strakte sig over 4 amter med et areal på 450 km2, hvortil der hørte 42 kirker.