Det nuværende Frijsenborg bygges på fundamenterne af den oprindelige bygning. Arkitekt Ferdinand Meldal. Nyrenæssance stil. Bygherre lensgreve Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs. Konseilspræsident og udensrigsminister 1865-70. Havde 4 børn, hvoraf greve Mogens Frijs arvede Frijsenborg.