Lensgreve Mogens Frijs dør, og lensgrevinde Inger Wedell overtager Frijsenborg. Julius Wedell havde i 1920 overtaget Wedellsborg. Hun giftede sig med lensgreve Julius Wedell til Wedellsborg, hvorved de to godser blev bragt sammen.