Tido Wedell overtager driften af såvel Frijsenborg i 1958 og Wedellsborg i 1959. Han overtog selv forpagtningerne, efterhånden som de udløb.