Lensgreve Bendt Wedell overtager som den 12. ejer af Frijsenborg og Wedellsborg administrationen af godserne