Jagten og jagtvæsenet

Arealudlejning

Frijsenborg og Wedellsborg har 38 jagtkonsortier fordelt på ca. 6200 ha skovareal.

Her på siden kan du undersøge mulighederne for at leje en del af skoven og tage på jagt.
God fornøjelse!

Ansøg arealudlejning

Vil du med på jagt?

Ud af Frijsenborgs og Wedellborgs samlede 8000 ha, opdeles skovarealet på 6000 ha opdeles i 38 konsortier.

Opdelingen af konsortierne er geografisk betinget, og jagtarealerne varierer i en størrelsesorden fra 19 ha til op til 430 ha.

Udlejningen sker på 5-årige kontrakter med skæring 1. maj.

Der er mulighed for at blive skrevet op på en e-mailliste som sender nyheder ud om ledige jagtkonsortier.

Her kan du benytte dig af ansøgningsskemaet nedenfor.

Ellers er du velkommen til at kontakte distriktsleder Carsten Bjerre for yderligere information på cb@wefri.dk.

Arealudlejning