Jagten og jagtværnet

Historie

Jagten og jagtvæsenet er en vigtig del af kulturarven på Frijsenborg og Wedellsborg.

Tag på jagt i vores grønne godsskove

Der er i alt 38 jagtkonsortier fordelt på ca. 8.000 ha.

Opdelingen af konsortierne er geografisk betinget, og jagtarealerne varierer  i størrelse fra 19 ha og op til 430 ha.

Udlejningen sker på 5-årige kontrakter med skæring 1. maj.

Oftest er det dog samme konsortium, der blot forlænger aftalen for en ny periode, idet konsortiet er sikret forlængelse, hvis der kan opnås enighed herom.

Foruden vildtpleje, vildtopdræt og afholdelse af jagter, forestår jagtvæsenet en væsentlig del af godsets landskabspleje. 

Vildtbestanden på godserne er gode. 

På Frijsenborg er der en betydelig bestand af sikavildt samt en mindre bestand af kronvildt og en mindre bestand af vildsvin under hegn. 
Alle skovene på Frijsenborg har en stor og god bestand af råvildt.

På Wedellsborg er der dåvildt af en meget stærk stamme. 

I er meget velkomne i vores skove

Du og dine venner er mere end velkomne i vores skove – vi ønsker blot, at I vil nyde naturen og passe lige så godt på den, som vi gør.

Vil du med på jagt, kan du finde sikavildt, kronvildt og vildsvin under hegn i Frijsenborgs skove.

I Wedellsborgområdet kan du derimod finde då- og råvildt.

  • 16 MAND Beskæftigelse i jagtvæsenet
  • 8000 HA Samlet areal af jagtkonsortier
  • 38 Jagtkonsortier

Har du nogle spørgsmål?

Anja Malle

Frijsenborg - PA

anja@wefri.dk

+45 54 34 44 65

Wedellsborg Godskontor

Wedellsborg -

info@wedellsborg.dk

64 78 10 03

Frijsenborg Godskontor

Frijsenborg -

info@frijsenborg.dk

86 96 14 00

Jens Roed

Frijsenborg - Økonomichef

jens@wefri.dk

+45 86 96 14 00

Vivi Kolling

Frijsenborg - Bogholderi

vivi@frijsenborg.dk

+45 86 96 14 00

Frijsenborg Herregårdskylling – spørgsmål vedr. Reklamation

Frijsenborg -

Frijsenborg Herregårdskylling – Forbrugerkontakt & markedsføring

Frijsenborg -

Henrik Lundgren

Frijsenborg - Ejendomsforvalter

hlc@wefri.dk

+45 30 82 02 69

Mona Nielsen

Frijsenborg - Controller

Mona@wefri.dk

+45 86 96 14 00

Boligudlejning

Frijsenborg - Kontakt vedr. lejemål

hcl@wefri.dk

+45 30 82 02 69