Gehejmeråd lensgreve Karl Wedell overtager Wedellsborg, som han ejer i mere end 50 år. I den periode blev også Iversnæs bygget. Oprettede stiftelsen Lensgreve Karl Wedells Stiftelse.