Gifter lensgreve Tido Wedell sig med baronesse Irene Raben-Levetzau fra Aalholm.