Land- & skovbrug

Velkommen til Frijsenborg
og Wedellsborg

En moderne land- og skovbrugsvirksomhed med mere end 500 års tradition og historie.

Frijsenborg Herregårdskyllinger

Kyllinger opdrættet under gode forhold og altid med respekt for naturen.

Udforsk

Udforsk vores afdelinger

Jagt, herregårdskyllinger, skovbrug & godsbrænde, landbrug, planteskole og husudlejning.

Se mere

Store dele af vores hverdag handler om socialt ansvar

Se mere

Wedellsborgs og Frijsenborgs historiske bygninger udgør rammerne for vores landskabelige, kulturelle og naturmæssige værdier.

Værdier, der til stadighed tillægges større vægt i vores dagligdag.

Vi gør en dyd ud af at medtænke miljøet i vores arbejde – derfor arbejder vi med en cirkulær økonomi i alle grene af vores hverdag.

Land- og skovbrug
på historiske godser

Blandt store, flotte skovområder finder du vores landbrug.

Produktionen består hovedsageligt af planteavl, korn, frø og raps. Og på Frijsenborg producerer vi glade herregårdskyllinger.

Landbrug Skovbrug
  • 4004 HA Landbrug
  • 6147 HA Skov og Eng
  • 10151 HA Samlet Areal
Lensgreve C.E. Frijs

Frijsenborgs og Wedellsborgs historie

Udforsk historien her

Interessen for jagt og skov- og landbrug danner rødder helt tilbage til Wedellsborgs og Frijsenborgs begyndelse.

Datidens lensgrever sørgede for at opbygge den industri, der ses i dag, hvilket gjorde herregårdene til landområdernes ubestridt største arbejdspladser.

Tag på opdagelse i de to godsers inspirerende historier, som strækker sig over mere end 500 år og har budt flere af datidens kendisser indenfor.

år 1500

Året hvor den første grund af Wedellsborg herregård blev bygget af Henrik Knudsen Gyldenstierne.

år 1672

Frijsenborg er grundlagt af greve Mogens Frijs.

Wedellsborg er grundlagt af Wilhelm Friedrich von Wedel.

år 1923

Inger Wedell arver Frijsenborg, og hun gifter sig med Julius Wedell fra Wedellsborg.