Vi fører virksomhed på en socialt ansvarlig måde.

Hos Frijsenborg og Wedellsborg anser vi det som en vigtig del af vores arbejde, at vi fører virksomhed på en socialt ansvarlig måde. I den forbindelse hører vores mantra om cirkulær økonomi.

Vi genbruger alle vores ressourcer inden for skov- og landbrugsområderne og forsøger at skabe et økokredsløb, som ikke belaster klimaet, ved at udnytte lokalt producerede energi og råstoffer.

Den cirkulære økonomi er en gammel tanke i virksomheden og bryder med den traditionelle tanke om en lineær værdikæde.

Cirkulær økonomi

For at gøre det helt enkelt betyder vores udgave af en cirkulær økonomi, at vi holder materialer og produkter i kredsløb så lang tid som muligt for at skabe den højest mulige værdi.

Dvs. at vi genbruger de ressourcer, som opstår gennem vores daglige drift i virksomheden, samtidig med at vi udnytter, at råstoffer og energi er lokalt produceret med et minimum af transport.

Alt dette skaber et økosystem, som ikke belaster klimaet.

Biogas

Frijsenborgs og Wedellsborgs skov- og landbrug er blandt vores cirkulære økonomis fokuspunkter.

Vores miljøbevidste måde at arbejde på, har betydet at vores skove er PEFC-certificerede for dokumentere en bæredygtig skovdrift.

Et af de mest centrale fokus punkter er vores bidrag til produktionen af  CO2-neutrale biogas. Rest materiale fra vores produktion ender i et lokalt forankret biogasanlæg.

 • 6000 husstandes forbrug Årlig produktion af Co2-neutral biogas
 • PEFC Certificering af bæredygtig skovdrift

Vindmøller

Frijsenborg og Wedellsborg har vindmøller, som også bidrager til vores bæredygtige og vedvarende energi.

Hver år producerer vi CO2-neutral el med vindmøllerne, hvad der svarer til:

 • 480 huse Årlig elproduktion
 • 2.138.000 KwH Årlig produktion

Vedligeholder Kulturarven

Frijsenborg og Wedellsborg har et specialiseret håndværkerteam der restaurerer godsernes fredet bygninger og Slotte

 • 10000 m2 Fredede bygninger

Det gode staldliv

Det betyder meget for os, at vores virksomhedsaktiviteter foregår på en socialt ansvarlig måde.

Derfor gør vi også meget ud af, at vores herregårdskyllinger har det godt i deres stalde; at der er plads nok til alle, og at de får noget næringsrig foder.

Frijsenborgs kyllingeproduktion foregår i samarbejde med Coop, og under iagttagelse af gældende standarder inden for dyrevelfærd.

 • 50843 m2 Samlet plads til kyllingerne
 • 9865 m2 Veranda
 • 40978 m2 Stalde

CO2-regnskab

Vi holder nøje opsyn med vores CO2-forbrug, for at kunne holde regnskab med disse – og for at overholde de miljømæssige standarder, vi opererer under.

 • 4200 T Emissioner i tons.
 • 52000 T Reduktioner i tons
 • 47800 T Ialt negativ udledning i tons.