Jagten og jagtvæsenet

Konsortier

Jagten og jagtvæsenet er en vigtig del af kulturarven på Frijsenborg og Wedellsborg.

Og du er meget velkommen til også at tage del af jagten.

Tag på jagt i vores grønne skove

I skovene, som tilhører Frijsenborg og Wedellsborg er der i alt 38 jagtkonsortier fordelt på ca. 8000 ha.

Opdelingen af konsortierne er geografisk betinget, og jagtarealerne varierer i størrelse fra 19 ha og op til 430 ha.

Udlejningen sker på 5-årige kontrakter med skæring 1. maj.

Oftest er det dog samme konsortium, der blot forlænger aftalen for en ny periode, idet konsortiet er sikret forlængelse, hvis der kan opnås enighed herom.

Foruden vildtpleje, vildtopdræt og afholdelse af jagter, forestår jagtvæsenet en væsentlig del af godsets landskabspleje. 

Vildtbestanden på godserne er gode. 

På Frijsenborg er der en betydelig bestand af sikavildt samt en mindre bestand af kronvildt og en mindre bestand af vildsvin under hegn. 
Alle skovene på Frijsenborg har en stor og god bestand af råvildt.

På Wedellsborg er der dåvildt af en meget stærk stamme. 

Konsortier

Frijsenborg

 • Teglværksskoven
 • Frijsenborg Jagtvæsen
 • Toustrup Nørreskov
 • Toustrup Sønderskov
 • Del af Tinning Mose
 • Lystskoven & Frijsendal
 • Gl. Dyrehave
 • Skovfryd
 • Toholt
 • Tinning – Vest
 • Sølunden
 • Søbygaard
 • Kvolbæk
 • Røgen Skov
 • Frijsendal marker
 • Nårup
 • Nørreriis
 • Norringure – Øst
 • Norringure – Vest
 • Lading sø – fiskeret
 • Lyngballe
 • Korrild
 • Houlbjerg
 • Haurum & Vrangstrup
 • Hammel & Kildedal
 • Haxholm
 • Grølsted
 • Foldby Enemærke
 • Gejlund
 • Fajstrup & Vognkjær
 • Borridsø

Wedellsborg

 • Bjørnkær Mark
 • Wedellsborg Jagtvæsen
 • Skrinshave
 • Flægskoven
 • Frederiksgave
 • Dreslette & Ungersbjerg
 • Wedellsborg
 • Ørslev Nord
 • Tellerup Plantage
 • Ørsbjerg
 • Tybrind & Ørslev
 • Grevindeskoven
 • Tybrind/Føns/Nyskov
 • Rendebjerg
 • Fønsvang
 • Fønsskov Jagtvæsen
 • Egholm
 • Billeskov

Har du nogle spørgsmål?

Tag fat i en af vores skytter, og få hjælp til lige netop det, du har brug for. 

Det gælder også ved påkørsel af dyr. Du skal blot huske at markere påkørselsstedet af hensyn til evt. eftersøgning med schweisshund.

Nicholai Pedersen

Frijsenborg - Skytte

Skytte@frijsenborg.dk

+45 30 82 09 15

Torben Pedersen

Wedellsborg - Skytte

tp@wedellsborg.dk

+45 40 35 13 20