Landbrug

Wedellsborg og Frijsenborg udgør én stor, moderne land- og skovbrugsvirksomhed med nytænkende og nutidige værdier.

Frijsenborg Herregårdskyllinger Vores værdier
  • 1400 HA Frijsenborg
  • 1700 HA Wedellsborg
  • 3100 HA Samlet landbrugsareal

To slags landbrug med samme opbygning

Læs om vores historie

Landbruget på de to godser omfatter 3100 ha

– 1700 ha er Wedellsborgs, 1400 ha ved Frijsenborg.

Produktionsstruktureren er ens begge steder og ledes ligeledes under samme organisatoriske opbygning.

I landbruget er boniteten varierende, og næsten alle jordtyper er repræsenteret.

På Wedellsborg er hovedparten middelsvær til svær lerjord, mens der på Frijsenborg er let til middelsvær lerjord.

media-image

Produktionen koncentrerer sig hovedsageligt om planteavl

Frijsenborgs og Wedellsborgs landbrugsproduktion består hovedsageligt af planteavl i form af korn, frø og raps.

Landbruget omkredser og foregår på begge godser og beskæftiger til dagligt 9 medarbejdere i alt.

Vi producerer også kyllinger

Hegning Eskør

Læs mere her

Der er med tilskud fra tilskudsordning Natura 2000, under indsatsområde: Rydning og forberedelse til afgræsning 2020. Der er i projekter opsat blandet andet hen elforsyning og vandforsyning for at muliggøre afgræsning af arealer Eskør. Formålet med afgræsningen er at bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på de særlige udpegede arealer inden for Natura 2000-området.

  

media-image

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistikterne

Læs mere her

Rydning Flægen

Læs mere her

Der er med tilskud fra tilskudsordning Natura 2000, under indsatsområde: Rydning og forberedelse til afgræsning 2020. Der er i projekter opsat blandet andet hen elforsyning og vandforsyning for at muliggøre afgræsning af arealer Eskør. Formålet med afgræsningen er at bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på de særlige udpegede arealer inden for Natura 2000-området.

  

media-image

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistikterne

Læs mere her