Indsigtsanmodning

Retten til at få indsigt i personoplysninger, betyder at vi på anmodning vil oplyse om:

* Hvilke oplysninger der behandles
* Hvad formålet er med behandling er
* Hvem der har/får adgang til oplysninger
* Info om , hvor personoplysninger stammer fra

Som udgangspunkt besvarer/håndtere vi en anmodning indenfor 4 uger, hvis dette ikke er muligt underrettes der om hvornår og omkring årsagen til et senere svar.

Efter vi har besvaret anmodningen om indsigt, vil ”anmoder” får indsigt inden 6 måneder.

Ved omfattende anmodninger opkræves der et behandlingsgebyr på kr. 750,00.

Ligesom der ved gentagende anmodninger pålægges et gebyr på kr. 1000,00 pr. anmodning.

Indsigtsanmodningen indgives/bestilles via vores hjemmeside – mail link.