Videoovervågning på Koncernens adresser

Der foretages video overvågning på flere af koncernens adresser. Der er opstillet skilte på de primære indgange til det overvågende område.

Selve overvågningen gemmes på sikret drev og bruges kun i tilfælde af tyveri, hærværk eller lign.

Videooptagelserne køre i ring, hvilket betyder at der optages for 8 dage ad gangen, hvorefter ”gamle” optagelser slettes, ved at optage nye oveni. Dette foregår helt automatisk via indkodet tidsskema.

Video data videregives kun hvis:

* Person der optræder på optagelserne giver samtykke
* Det gives til politi i Kriminalitetsopklarende øjemed.

Henvendelse omkring data kan ske til adressen, Linen 62, 8450 Hammel eller via hjemmesiden.

Se mere omkring under indsigtsanmodning på hjemmesiden.